Urbanització del marge dret de l’autovia C-31

Obra acabada

Acabades les obres del voral del marge dret de l’autovia C-31 entre els carrers 3 i 10, es compleixen els objectius de millora del voral, accessos als habitatges, i la reordenació del tràfic rodat, millorant la seguretat.

S’han generat zones de circulació de vehicles i voreres per a vianants. També s’ha dotat d’una xarxa de 795 metres de desguàs d’aigües pluvials i d’enllumenat exterior de la zona.

Els desviaments i accessos temporals o restriccions que es van dur a terme per les obres de la C-31, estan restablits completament podent circular amb total normalitat.

DATA INICI

1 febrer 2016

IMPORT LICITAT

349.698,71 €

DATA FI

Juny 2016

CONTRACTISTA

Rigel Over

Obres autovia C31

Obres autovia C31