Reurbanització del carrer Garcia Lorca entre el carrer Andalucia i el carrer Cervantes

Obra acabada

Obres de reurbanització del carrer García Lorca entre el carrer Andalucia i Cervantes, que s’emmarca dins el “Projecte d’Intervenció Integral del Barri de Vista Alegre”, encabit dins la “Llei de Barris” que promou la Generalitat.

DATA INICI

Properament

IMPORT LICITACIÓ

370.899,60€

DATA FI
CONTRACTISTA

Pendent d’adjudicació

Obres de reurbanització C/Gacria Lorca