A finals de setembre es preveu iniciar les obres del Projecte bàsic i executiu del  Parc del Fons de ca n’Aymerich .

Aquestes obres ténen la finalitat de crear uns espais verds de caràcter provisional d’ús pel veïnat i pels diferents centres escolars que hi ha al voltant. Com a espai verd cívic tindrà àmplies zones de vegetació, jocs infantils, zona de pícnic i camins entrecreuats.

El projecte vol respectar l’entorn natural que queda i potenciar la vegetació mediterrània típica del Garraf afegint-hi arbrat de ribera. Tota la zona vol ser una arbreda amb molta ombra. L’altre element d’interès són els jocs infantils, formant un recorregut de lleure tipus “esforç i equilibri”. Hi haurà una pèrgola per reforçar l’ombra i plataforma per una futura guingueta. La seva superfície és de 3.500 ..

DATA INICI

Setembre 2019

IMPORT D'ADJUDICACIÓ

124.900,00€+IVA

TERMINI

Febrer 2020

ADJUDICATARI

OSCÁRIZ-LINDSTROM ARQUITECTES

VORERA AV. CONSTITUCIO, 138