OBRES D’INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT EXTERIOR AL CARRER SANTIAGO RUSIÑOL I APARCARMENT PÚBLIC

Obra acabada

L’enllumenat actual del carrer Santiago Rusiñol s’ha de potenciar. Es tracta d’una via principal de trànsit i el volum de l’arbrat i amplada del vial, fa necessari millorar l’enllumenat. Per a aquest fet, es dotarà el vial d’un enllumenat a banda i banda del carrer, amb columnes més baixes que il·luminin sense veure’s afectades per l’arbrat i millorant la uniformitat i reforçant l’enllumenat en els passos de vianants. 23 punts de llum..

DATA INICI

3 abril del 2018

IMPORT D'ADJUDICACIÓ

68.534,72 € + IVA

TERMINI

2 mesos

ADJUDICATARI

Muntatges Lleida, S.A.

Enllumenat c/ Santiago Rusiñol