Seleccionar pàgina

OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE DE REURBANITZACIO DEL CARRER PEP VENTURA I DELS ESPAIS ANNEXES AL TERME MUNICIPAL DE CASTELLDEFELS

Aquest projecte de reurbanització s’emmarca dins el “Projecte d’Intervenció Integral del Barri de Vista Alegre”, encabit dins la “Llei de Barris” que promou la Generalitat, incloent vàries actuacions relacionades amb millores de caràcter social, urbanístic i econòmic.

Amb l’execució d’aquestes obres es pretén:

– Soterrament de línies elèctriques i telefòniques.
– Millora en les xarxes de clavegueram, recollida d’aigües pluvials i enllumenat exterior.
– Ampliació de voreres i establiment de circuits de vianants amb prioritat invertida.
– Supressió de barreres arquitectòniques.
– Millorar l’entorn i accés a l’edifici del centre municipal de Vista Alegre
– Millora en general de l’espai públic, dels espais verds i creació d’una zona infantil de jocs d’aigua.

OBRES DE REURBANITZACIÓ DE L’AV. DE LA PINEDA

Amb l’execució d’aquestes obres es pretén aconseguir un repartiment equilibrat de l’espai entre els diferents usuaris de l’avinguda Pineda, donant prioritat als vianants i a la bicicleta i comunicant el nucli del municipi amb la platja de Castelldefels.