PROJECTE PARC DEL FONS DE CA N’AYMERICH

PROJECTE PARC DEL FONS DE CA N’AYMERICH

A finals de setembre es preveu iniciar les obres del Projecte bàsic i executiu del  Parc del Fons de ca n’Aymerich . Aquestes obres ténen la finalitat de crear uns espais verds de caràcter provisional d'ús pel veïnat i pels diferents centres escolars que hi ha al...

MILLORA I ADEQUACIÓ DELS PAVIMENTS DEL PARC DE LA CORREDERA

MILLORA I ADEQUACIÓ DELS PAVIMENTS DEL PARC DE LA CORREDERA

A finals del 2009, es va finalitzar les obres de construcció del Parc de la Corredera.Aquesta construcció, no es va executar correctament, detectant una mala instal·lació de les tarimes de fusta. Llistons de fusta d’Iroco, que tot i ser una fusta apropiada per a ús...

OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE DE REURBANITZACIO DEL CARRER PEP VENTURA I DELS ESPAIS ANNEXES AL TERME MUNICIPAL DE CASTELLDEFELS

OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE DE REURBANITZACIO DEL CARRER PEP VENTURA I DELS ESPAIS ANNEXES AL TERME MUNICIPAL DE CASTELLDEFELS

Aquest projecte de reurbanització s’emmarca dins el “Projecte d’Intervenció Integral del Barri de Vista Alegre”, encabit dins la “Llei de Barris” que promou la Generalitat, incloent vàries actuacions relacionades amb millores de caràcter social, urbanístic i econòmic.

Amb l’execució d’aquestes obres es pretén:

– Soterrament de línies elèctriques i telefòniques.
– Millora en les xarxes de clavegueram, recollida d’aigües pluvials i enllumenat exterior.
– Ampliació de voreres i establiment de circuits de vianants amb prioritat invertida.
– Supressió de barreres arquitectòniques.
– Millorar l’entorn i accés a l’edifici del centre municipal de Vista Alegre
– Millora en general de l’espai públic, dels espais verds i creació d’una zona infantil de jocs d’aigua.