Obres d’urbanització del carrer García Lorca al barri de Vista Alegre

Obra acabada

En el marc del Pla de Barris, els treballs pretenen condicionar els espais actuals en zona d’estada per al veïnat, millorar la il·luminació i el sistema de recollida d’aigües pluvials i eliminar les línies aèries.

El passat 29 de febrer es van iniciar les obres d’urbanització del carrer García Lorca, una intervenció important a Vista Alegre que permetrà generar una nova porta d’entrada a al barri, tot millorant l’accessibilitat i prioritzant els vianants. Aquestes obres, que tindran una durada de 5 mesos, inclouen la urbanització de la cruïlla amb el carrer Agustina d’Aragó i Dr. Marañón i la zona verda ubicada a la intersecció amb el carrer Mansió.

Les principals actuacions consistiran en la creació d’una zona de vianants de la qual formarà part també la rotonda, la instal·lació de nous paviments i mobiliari urbà, la creació d’una zona de jocs, la implantació d’una nova xarxa de 795 metres de recollida d’aigües pluvials i d’enllumenat, el soterrament de línies elèctriques i la retirada dels pals de fusta i formigó existents.

Les obres, que formen part del Pla de Barris de Vista Alegre, tenen un cost de 305.222,64 € + IVA.

Afectacions a la circulació

A partir d’ara pel carrer García Lorca no podran circular vehicles. Per facilitar l’accés als aparcaments, els treballs es faran en dues fases, de manera que quan no es pugui entrar pel carrer Mansió, es pugui accedir per Agustina d’Aragó i a l’inrevés.

El carrer Agustina d’Aragó també estarà tallat a la circulació durant diversos dies per construir-hi la plataforma elevada, la qual cosa obligarà a modificar provisionalment el recorregut de l’autobús. Puntualment, els pàrquings podran estar sense accés mentre s’executi els seus accessos (guals i vorera afectada).

DATA INICI

28 gener 2016

IMPORT LICITAT

305.222,64 € + IVA

DATA FI

juliol 2016

CONTRACTISTA

Fertres

Obres Garcia Lorca