Obres del quart institut a Castelldefels

Obra acabada

Les obres de construcció del quart institut de Castelldefels en els terrenys al costat de l’escola Josep Guinovart, (Ca n’Aymeric) van començar el passat mes de gener i es preveu que estiguin a punt per al curs escolar 2016-2017.
Es tracta d’un equipament molt important de cara a completar la xarxa educativa a la ciutat i que per aquesta raó havia estat llargament reivindicat per la comunitat educativa, fins al punt que serà l’Ajuntament qui el construeix i reclamarà la despesa a la Generalitat, que és qui té la competència. Les obres del quart institut van començar el passat 18 de gener.
L’execució d’aquestes obres ha requerit la tala dels arbres de la part del solar on s’està construint l’edifici i la pista esportiva del centre que ja ha estat realitzada durant la primera quinzena del mes de febrer. Com l’institut compartirà serveis amb l’escola Josep Guinovart, tots dos edificis han d’estar pròxims i interconnectats. La pineda era de pi blanc, no de pi pinyoner, que és l’espècie que té més valor ecològic i està protegit per les ordenances municipals.
Un cop acabin les obres de l’institut, l’Ajuntament durà a terme un projecte de recuperació natural amb espècies adequades a la zona i al centre. A més, en terrenys que formen part del solar i que no estaran ocupats pel centre educatiu (6.000 m2) es farà una altra actuació que permeti incrementar l’arbrat i recuperar i protegir un pou natural existent, fomentant el seu ús ciutadà.
DATA INICI
18 gener 2016
IMPORT LICITAT
1.600.000 €
DATA FI
Septembre 2016
CONTRACTISTA
Construcciones Pérez Villora

Obres del quart institut de Castelldefels