Obres de reurbanització del carrer Andalucia

Obra acabada

Obres de reurbanització del carrer Andalucia. Aquestes obres s’emmarquen dins el “Projecte d’Intervenció Integral del Barri Vista Alegre”, encabit dins la “Llei de Barris” que promou la Generalitat.

DATA INICI

Properament

IMPORT LICITACIÓ

569.168,34 €

DATA FI
CONTRACTISTA

Pendent d’adjudicació

Obres de reurbanització del carrer Andalucia