Amb l’execució d’aquestes obres es pretén aconseguir un repartiment equilibrat de l’espai entre els diferents usuaris de l’avinguda Pineda, donant prioritat als vianants i a la bicicleta i comunicant el nucli del municipi amb la platja de Castelldefels.

El projecte comporta la retirada d’un carril de circulació per a vehicles de motor, en sentit mar, en el tram entre l’avinguda Constitució i el passeig del Pitort. A partir del passeig Pitort es manté el doble sentit de circulació. L’actuació comporta també implanta un carril per a bicicletes segregat i de de doble sentit al llarg de tot el tram a reurbanitzar.

DATA INICI

 

3 DE SETEMBRE

 

IMPORT ADJUDICAT

 

1.684.752,64€ + IVA

 

DATA FI

 

7 mesos

 

EMPRESA ADJUDICATÀRIA

 

ROGASA, Contrucciones y Contratas

 

OBRES REURBANITZACIÓ AV.PINEDA