OBRES DE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA JOAN XXIII

Obra acabada

Amb l’execució d’aquestes obres es pretén millorar l’accessibilitat de la plaça, substituir el paviment deteriorat, reparar els espais interiors i substituir el mobiliari urbà. Tanmateix, es millora la qualitat de l’asfalt de la calçada perimetral de la plaça amb una nova capa de rodadura, donat que l’existent es troba deteriorat. L’actuació també contempla la reconstrucció de les voreres perimetrals existents, proteignt-les amb una barana perimetral que donarà més seguretat al vianant.

Data prevista d'inici

13/09/2018

Import d'adjudicació

134 400 € + IVA

Finalitzada

4 mesos

Contractista

ASFALTOS BARCINO, SL

OBRES PLAÇA JOAN XXIII