Obres de rehabilitació de col·lectors residuals del sector vista Alegre fase I

Obra acabada

Obres de rehabilitació de col·lectors residuals mitjançant encamisat de mànigues flexibles  del sector Vista Alegre fase I.

DATA INICI

20/11/2017

IMPORT ADJUDICACIÓ

116.713,79€

Termini

2 mesos

CONTRACTISTA

INSITUFORM THECNOLOGIES IBÉRICA, SA

Rehabilitació col·lectors residuals sector Vista Alegre