Obres de millora de la captació pluvial de la conca Can Roca

Obra acabada

Obres de millora de la captació pluvial de la conca Can Roca per tal d’augmentar la protección de la població davant del risc d’inundacions en el Centre Urbà.

DATA INICI

08/11/2017

IMPORT D'ADJUDICACIÓ

157.487,17€

TERMINI D'EXECUCIÓ

6 mesos

CONTRACTISTA

COVAN OBRES PÚBLIQUES, SL

Obres millora captació pluvial canca Can Roca