Obres de millora de la captació escorrentia sectors Pineda i LLuminetes

Obra acabada

Obres de millora de la captació de l’escorretia dels sectors Pineda i Lluminetes que contempla l’extensió de la xarxa pluvial en alguns carrers perpendiculars i d’altres paral·lels a mar i l’ampliació de la xarxa d’embornals per afavorir la captació i evitar tolls.

DATA INICI

06/11/2017

IMPORT D'ADJUDICACIÓ

125.709,09€

DATA FI

4 MESOS

CONTRACTISTA

Desmontes y Construcciones Romero, SA

Escorrentia sectors Pineda i Lluminetes