Obres diverses de millora a la Av del canal Olímpic i per l’accés adaptat a les instal·lacions esportives del canal olímpic. S’estan executant aquestes actuacions:

Adaptació de l’accés al canal olímpic mitjançant una vorera d’aglomerat asfàltic per tal d’accedir amb seguretat a les instal·lacions des de el passeig.

Construcció d’un pas elevat a l’Av. del Canal amb C/ Aragó.

Pas elevat per crear l’Av. Canal i l’accés a la UPC.

DATA INICI

21 Septembre 2018

IMPORT ADJUDICAT

66.741,24€ + IVA

DATA FI

10 d’Octubre 2018

ADJUDICATARIS

AQUACIA OBRAS S.XXI, S.L
ASFALTOS DEL VALLES, S.A
ASFALTOS BARCINO, S.L

Av. del canal olimpic