Obres de construcció de xarxa secundària pluvial del carrer Agustina d’Aragó

Obra acabada

Obres de construcció del col·lector pluvial perimetral del sector Vista Alegre, pel carrer Agustina d’Aragó, on podran conectar la xarxa secundària dels projectes d’urbanització dels  carrer Andalusía, Cervantes, Pep Ventura i Garcia Lorca (fase II).

DATA INICI

25/09/2017

IMPORT D'ADJUDICACIÓ

229.040,16€

DATA DE FINALITZACIÓ

20 de febrer

CONTRACTISTA

GRUPMAS CONSTRUCTORES, SLU

Obres xarxa secundària Agustina d'Aragó