Seleccionar pàgina

OBRES MILLORA DE LA SEGURETAT. AV. MANUEL GIRONA

CONSTRUCCIÓ D’UN PAS DE VIANANTS AMB PLATAFORMA A L’ALÇADA DE L’AV. MANUEL GIRONA AMB AV. GRAL. PALAFOX, ADEQUACIÓ DEL DRENATGE I ADAPTACIÓ DE LES VORERES I ESTESA D’AGLOMERAT A TOT L’AMPLE, ENTRE PLAÇA JOAN XXIII I CARRER MAJOR.
Durant l’execució d’aquesta obra, es vol millorar la captació d’aigües del tram amb més embornals, també es vol fer altres treballs complementaris d’anivellació de tapes de clavegueram i sobre tot, de la instal·lació d’un sistema intel·ligent d’il·luminació LED del pas de vianants.
El pas de vianants LED, es tracta d’un sistema format per unes plaques LED encastades al paviment, alienades amb el pas de vianants, i un sistema de detecció de persones, el qual un cop feta la detecció, activa el pas de vianants, tant a nivell de terra com el d’un senyal de reforç vertical.
Construcció d’un segon pas de vianants amb plataforma elevada a la cruïlla de l’Av. Manuel Girona amb Carrer Església, adequació del drenatge i adaptació de les voreres

OBRES DE MILLORA AV. CANAL OLIMPIC

Obres diverses de millora a la Av del canal Olímpic i per l’accés adaptat a les instal·lacions esportives del canal olímpic. S’estan executant aquestes actuacions:

Adaptació de l’accés al canal olímpic mitjançant una vorera d’aglomerat asfàltic per tal d’accedir amb seguretat a les instal·lacions des de el passeig.
Construcció d’un pas elevat a l’Av. del Canal amb C/ Aragó.

Pas elevat per crear l’Av. Canal i l’accés a la UPC.

OBRA COL·LECTOR PLUVIAL CARRETERA LA SENTIU

A partir del dia 16 de juliol d’enguany, començarem els treballs de construcció de la millora de la captació pluvial de la Carretera de la Sentiu. L’objectiu d’aquesta obra es eliminar els grans tolls que es formen en el remuntable davant de l’Institut Mediterrània. L’obra s’ha programat per a realitzar-la durant l’època no lectiva. Per això, es realitzaran les següents actuacions:
-Construcció de 118 mts de col·lector de D=400 mm PE.
-Instal·lació aigües amunt del remuntable de 4 reixes d’1,00 x 0,5 m i 4 vorades bústia.
-Instal·lació de 8 vorades bústia sobre les reixes existents front de l’aparcament de l’Institut Mediterrània.

MODIFICACIO D’UN TRAM DE LA VORERA AV. CONSTITUCIO, 138

“Modificació de cota d’un tram de vorera per evitar entrada d’aigua a finques”

Les obres consistiran en elevar uns 15 cm la cota de la vorera en una longitud d’uns 25 m en el tram que hi ha davant de l’Av Constitució nº 138. Això es fa per evitar que en cas de pluja forta, no entri aigua a una de les finques que es troba a la mateixa cota que la vorera actual i que per tant, pateix l’entrada de les aigües de la pluja.