MODIFICACIO D’UN TRAM DE LA VORERA AV. CONSTITUCIO, 138

Les obres consistiran en elevar uns 15 cm la cota de la vorera en una longitud d’uns 25 m en el tram que hi ha davant de l’Av Constitució nº 138. Això es fa per evitar que en cas de pluja forta, no entri aigua a una de les finques que es troba a la mateixa cota que la vorera actual i que per tant, pateix l’entrada de les aigües de la pluja.

 

 

DATA INICI

2 DE MAIG 2018

IMPORT D'ADJUDICACIÓ

11.890,08€

TERMINI

2 DE JUNY 2018

ADJUDICATARI

CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L

VORERA AV. CONSTITUCIO, 138