A finals del 2009, es va finalitzar les obres de construcció del Parc de la Corredera.
Aquesta construcció, no es va executar correctament, detectant una mala instal·lació de les tarimes de fusta. Llistons de fusta d’Iroco, que tot i ser una fusta apropiada per a ús exterior en ambients com en el que es troba, presentaven escletxes i deformacions propiciades per una mala posada en obra.
L’Ajuntament va iniciar els tràmits de reclamació a l’empresa constructora per donar solució a aquest problema. Tot el procés de reclamació, ha estat lent, però finalment el Jutjat va dictar sentència favorable a l’Ajuntament de Castelldefels, confirmant els informes tècnics on es feia palès la mala execució dels treballs de la tarima.
Posteriorment es va encarregar la redacció d’un projecte per a l’adequació d’aquest Parc i on es tenir molta sensibilització per tal d’aprofitar el màxim possible la fusta existent, donada la seva qualitat.
Les obres que s’estan duent a terme actualment i que finalitzaran a finals del mes d’octubre d’enguany, corresponen als treballs de millora del sistema constructiu de la tarima i elements de fusta.
Tota la reposició s’ha fet íntegrament amb la fusta existent, la qual s’ha tractat polint-la, retallant-la i envernissant-la de nou.
S’aprofita també per a afegir una nova zona de jocs.

DATA INICI

Juny 2019

IMPORT LICITAT

231.929,11 €

DATA FI

Novembre 2019

CONTRACTISTA

VORACYS,S.L

Escola d'Adults Municipal