Finalitzen les obres de reurbanització als carrers Major i Narcís Monturiol

Obra acabada

L’Ajuntament ha finalitzat les obres de reurbanització del carrer Major, en el tram comprés entre l’avinguda Manuel Girona i el carrer Narcís Monturiol, i del mateix carrer Narcís Monturiol, entre el carrer Major i l’avinguda de la Constitució. Els treballs s’han finalitzat acabat unes setmanes abans del que estava previst i el passat 25 de març es van obrir ambdues vies a la circulació

Aquestes obres han consistit en una ampliació de les voreres, la modificació de la cruïlla d’ambdós carrers, la introducció de nou paviment tant de calçada com de vorera, la millora de l’accessibilitat per als vianants, l’actuació en les xarxes de clavegueram (residuals i pluvials), el canvi d’alineació de l’arbrat, la col·locació de nou mobiliari urbà, la senyalització viaria i altres petites obres connexes.

DATA INICI

18 gener 2016

IMPORT LICITAT

192.885,45  €

DATA FI

24 març 2016

CONTRACTISTA

Rigel Over

Finalització de les obres als carrers Major i Narcís Monturiol

Finalización d'obres al correr Narcís Monturiol