Es tracta de pavimentar el passatge paral·lel al pont que comunica el C/ Cova Fumada amb la C-245. Actualment sovint, després de pluges, aquest pas queda entollat i quasi no es pot passar. Aquest accés a la c-245 és bastant utilitzat pels veïns que van a peu a la Farmàcia, etc. Així doncs s’ha pensat pujar la rasant per garantir un 1% de pendent per tal de poder millorar els desaigües, també és previst fer un pou de graves i connectar-hi una petita reixa per evitar que entri l’aigua a la finca del nº 1.

Afectacions: Cap afectació al transit de vehicles, però si al pas de vianants per aquest passatge, què estarà tancat durant aquestes obres.

28 DE JUNY DE 2019

IMPORT LICITAT

20.529,47 (IVA INCLÓS)

DATA FI

3-4 SETMANES

CONTRACTISTA

CONSTRUCCIONES Y OBRAS INTEGRALES NATURALES, S.L

PASSATGE C/ COVA FUMADA