Col·lector residual pàrquing IES Mediterrània

Obra acabada

Com a part del projecte de millora de col·lectors del sector Centre està previst l’inici de les obres a l’aparcament de l’IES Mediterrània, on es construirà un col·lector residual de 86 metres. Segons el pla d’actuació del conjunt de les obres, que es divideix en sectors i comencen les obres en un carrer quan s’han enllestit al carrer anterior per tal de minimitzar les molèsties al veïnat.

Comprensió del veïnat

L’Ajuntament ha informat el veïnat sobre l’inici i l’abast de les obres, i ha demanat comprensió per l’afectació que provoquen a la vida quotidiana, especialment pel que fa a la circulació de vehicles i el pas de vianants.

Cal tenir present que les obres no sols afecten els carrers on es duen a terme, i que s’esmenten en aquesta informació, sinó que es donen incidències que poden entorpir el trànsit.

Molèsties, les mínimes

Així mateix, els serveis municipals posen tot l’èmfasi a minimitzar les molèsties al veïnat, vetllant per aspectes com que les obres ocupin únicament el punt on s’actua, deixant lliure la resta del pas, i evitant que s’acumuli runa ni material en l’accés a comerços i habitatges.

DATA INICI

Juliol 2016

IMPORT LICITAT

12.402,83  €

DATA FI

Agost 2016

CONTRACTISTA

Aigües de Barcelona

Col·lectors IES Mediterrània