Col·lector residual carrer Huelva

Obra acabada

Com a part del projecte de millora de col·lectors del sector Centre està previst l’inici de les obres al carrer Huelva per a la construcció d’un col·lector residual de 87 metres. Segons el pla d’actuació del conjunt de les obres, que es divideix en sectors i comencen les obres en un carrer quan s’han enllestit al carrer anterior per tal de minimitzar les molèsties al veïnat.

Comprensió del veïnat

L’Ajuntament ha informat el veïnat sobre l’inici i l’abast de les obres, i ha demanat comprensió per l’afectació que provoquen a la vida quotidiana, especialment pel que fa a la circulació de vehicles i el pas de vianants.

Cal tenir present que les obres no sols afecten els carrers on es duen a terme, i que s’esmenten en aquesta informació, sinó que es donen incidències que poden entorpir el trànsit.

Molèsties, les mínimes

Així mateix, els serveis municipals posen tot l’èmfasi a minimitzar les molèsties al veïnat, vetllant per aspectes com que les obres ocupin únicament el punt on s’actua, deixant lliure la resta del pas, i evitant que s’acumuli runa ni material en l’accés a comerços i habitatges.

 

 

 

DATA INICI

. . .

IMPORT LICITAT

37.265,34 €

DATA FI

. . .

CONTRACTISTA

COTESA

Col·lectors carrer Huelva