Col·lector pluvial al carrer Bécquer

Obra acabada

En aquest moments s’està treballant al carrer Bécquer per a la construcció de 50 metres d’un col·lector de pluvials. Aquestes obres renovarà les voreres i la calçada del carrer.

Comprensió del veïnat

L’Ajuntament ha informat el veïnat sobre l’inici i l’abast de les obres, i ha demanat comprensió per l’afectació que provoquen a la vida quotidiana, especialment pel que fa a la circulació de vehicles i el pas de vianants.

Cal tenir present que les obres no sols afecten els carrers on es duen a terme, i que s’esmenten en aquesta informació, sinó que es donen incidències que poden entorpir el trànsit.

Molèsties, les mínimes

Així mateix, els serveis municipals posen tot l’èmfasi a minimitzar les molèsties al veïnat, vetllant per aspectes com que les obres ocupin únicament el punt on s’actua, deixant lliure la resta del pas, i evitant que s’acumuli runa ni material en l’accés a comerços i habitatges.

DATA INICI

Abril 2016

IMPORT LICITAT

14.976,13 €

DATA FI

Maig 2016

CONTRACTISTA

CROBISER

Col·lector carrer Béquer