Col·lector pluvial al carrer Bécquer

Col·lector pluvial al carrer Bécquer

En aquest moments s’està treballant al carrer Bécquer per a la construcció de 50 metres d’un col·lector de pluvials. Aquestes obres renovarà les voreres i la calçada del carrer. Comprensió del veïnat L’Ajuntament ha informat el veïnat sobre l’inici i...
Col·lector residual pàrquing IES Mediterrània

Col·lector residual pàrquing IES Mediterrània

Com a part del projecte de millora de col·lectors del sector Centre està previst l’inici de les obres a l’aparcament de l’IES Mediterrània, on es construirà un col·lector residual de 86 metres. Segons el pla d’actuació del conjunt de les obres, que es...
Col·lector residual carrer Huelva

Col·lector residual carrer Huelva

Com a part del projecte de millora de col·lectors del sector Centre està previst l’inici de les obres al carrer Huelva per a la construcció d’un col·lector residual de 87 metres. Segons el pla d’actuació del conjunt de les obres, que es divideix en sectors i...
Urbanització del marge dret de l’autovia C-31

Urbanització del marge dret de l’autovia C-31

Acabades les obres del voral del marge dret de l’autovia C-31 entre els carrers 3 i 10, es compleixen els objectius de millora del voral, accessos als habitatges, i la reordenació del tràfic rodat, millorant la seguretat. S’han generat zones de circulació...