Ampliació i reforma interior de l’Escola d’Adults Municipal

Obra acabada

Es preveu que les obres al centre ubicat al carrer Muralla puguin començar durant l’estiu de 2016 per no interferir en el dia a dia de l’escola. Es contempla la creació de noves dependències com un punt d’informació i tutoria, una nova consergeria i una sala de professors.

L’Ajuntament de Castelldefels treballa en l’ampliació i reforma interior de l’Escola d’Adults Municipal. La Junta de Govern Local va aprovar el passat 18 de febrer el projecte redactat per l’empresa local AMSA Arquitectes SLP, per un valor d’execució de 298.779,25 euros.

El projecte té per objectiu  l’ampliació de l’actual Escola d’Adults amb l’annexió de l’antic habitatge del conserge i la seva transformació en dues noves dependències: una aula i la sala de reunions dels professors. No obstant, aquesta addició fa que s’hagi de replantejar l’espai central  de circulació, tant a efectes funcionals com a normatius.

Pel que fa a la disposició de les dependències, cal assenyalar que aquesta es produeix partint d’un eix principal constituït pel passadís de circulació, que té el seu començament en la porta principal d’entrada i el seu fi en la nova porta de sortida d’incendis. A més, aquest mateix espai longitudinal divideix l’escola en dos àmbits: espais principal i espais de servei. Els espais principals estan constituïts per les aules –que es situen entre el passadís i la façana de l’edifici-, mentre que els espais de servei –formats per la consergeria, els banys, el magatzem i la nova sala de professors- es troben adossats a la mitgera amb la resta de l’edificació.

DATA INICI

Estiu 2016

IMPORT LICITAT

298.779,25 €

DATA FI

Setembre 2016

CONTRACTISTA

AMSA Arquitectes SLP

Escola d'Adults Municipal