PROJECTE PARC DEL FONS DE CA N’AYMERICH

PROJECTE PARC DEL FONS DE CA N’AYMERICH

A finals de setembre es preveu iniciar les obres del Projecte bàsic i executiu del  Parc del Fons de ca n’Aymerich . Aquestes obres ténen la finalitat de crear uns espais verds de caràcter provisional d'ús pel veïnat i pels diferents centres escolars que hi ha al...

MILLORA I ADEQUACIÓ DELS PAVIMENTS DEL PARC DE LA CORREDERA

MILLORA I ADEQUACIÓ DELS PAVIMENTS DEL PARC DE LA CORREDERA

A finals del 2009, es va finalitzar les obres de construcció del Parc de la Corredera.Aquesta construcció, no es va executar correctament, detectant una mala instal·lació de les tarimes de fusta. Llistons de fusta d’Iroco, que tot i ser una fusta apropiada per a ús...

ROTONDA A LA CRUÏLLA DELS CARRERS LOLA ANGLADA AMB CARRETERA DE LA SENTIU.

ROTONDA A LA CRUÏLLA DELS CARRERS LOLA ANGLADA AMB CARRETERA DE LA SENTIU.

L'Ajuntament de Castelldefels està duent a terme la construcció d'una nova rotonda a la cruïlla del carrer Lola Anglada amb la carretera de la Sentiu, amb l'objectiu de millorar la circulació de vehicles a la zona, a més de facilitar l'accés als equipaments municipals...

PAVIMENTACIO PASSATGE COVA FUMADA

PAVIMENTACIO PASSATGE COVA FUMADA

Es tracta de pavimentar el passatge paral·lel al pont que comunica el C/ Cova Fumada amb la C-245. Actualment sovint, després de pluges, aquest pas queda entollat i quasi no es pot passar. Aquest accés a la c-245 és bastant utilitzat pels veïns que van a peu a la...

OBRES MILLORA DE LA SEGURETAT. AV. MANUEL GIRONA

OBRES MILLORA DE LA SEGURETAT. AV. MANUEL GIRONA

CONSTRUCCIÓ D’UN PAS DE VIANANTS AMB PLATAFORMA A L’ALÇADA DE L’AV. MANUEL GIRONA AMB AV. GRAL. PALAFOX, ADEQUACIÓ DEL DRENATGE I ADAPTACIÓ DE LES VORERES I ESTESA D’AGLOMERAT A TOT L’AMPLE, ENTRE PLAÇA JOAN XXIII I CARRER MAJOR.
Durant l’execució d’aquesta obra, es vol millorar la captació d’aigües del tram amb més embornals, també es vol fer altres treballs complementaris d’anivellació de tapes de clavegueram i sobre tot, de la instal·lació d’un sistema intel·ligent d’il·luminació LED del pas de vianants.
El pas de vianants LED, es tracta d’un sistema format per unes plaques LED encastades al paviment, alienades amb el pas de vianants, i un sistema de detecció de persones, el qual un cop feta la detecció, activa el pas de vianants, tant a nivell de terra com el d’un senyal de reforç vertical.
Construcció d’un segon pas de vianants amb plataforma elevada a la cruïlla de l’Av. Manuel Girona amb Carrer Església, adequació del drenatge i adaptació de les voreres

OBRES DE MILLORA AV. CANAL OLIMPIC

OBRES DE MILLORA AV. CANAL OLIMPIC

Obres diverses de millora a la Av del canal Olímpic i per l’accés adaptat a les instal·lacions esportives del canal olímpic. S’estan executant aquestes actuacions:

Adaptació de l’accés al canal olímpic mitjançant una vorera d’aglomerat asfàltic per tal d’accedir amb seguretat a les instal·lacions des de el passeig.
Construcció d’un pas elevat a l’Av. del Canal amb C/ Aragó.

Pas elevat per crear l’Av. Canal i l’accés a la UPC.

OBRA COL·LECTOR PLUVIAL CARRETERA LA SENTIU

OBRA COL·LECTOR PLUVIAL CARRETERA LA SENTIU

A partir del dia 16 de juliol d’enguany, començarem els treballs de construcció de la millora de la captació pluvial de la Carretera de la Sentiu. L’objectiu d’aquesta obra es eliminar els grans tolls que es formen en el remuntable davant de l’Institut Mediterrània. L’obra s’ha programat per a realitzar-la durant l’època no lectiva. Per això, es realitzaran les següents actuacions:
-Construcció de 118 mts de col·lector de D=400 mm PE.
-Instal·lació aigües amunt del remuntable de 4 reixes d’1,00 x 0,5 m i 4 vorades bústia.
-Instal·lació de 8 vorades bústia sobre les reixes existents front de l’aparcament de l’Institut Mediterrània.

OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE DE REURBANITZACIO DEL CARRER PEP VENTURA I DELS ESPAIS ANNEXES AL TERME MUNICIPAL DE CASTELLDEFELS

OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE DE REURBANITZACIO DEL CARRER PEP VENTURA I DELS ESPAIS ANNEXES AL TERME MUNICIPAL DE CASTELLDEFELS

Aquest projecte de reurbanització s’emmarca dins el “Projecte d’Intervenció Integral del Barri de Vista Alegre”, encabit dins la “Llei de Barris” que promou la Generalitat, incloent vàries actuacions relacionades amb millores de caràcter social, urbanístic i econòmic.

Amb l’execució d’aquestes obres es pretén:

– Soterrament de línies elèctriques i telefòniques.
– Millora en les xarxes de clavegueram, recollida d’aigües pluvials i enllumenat exterior.
– Ampliació de voreres i establiment de circuits de vianants amb prioritat invertida.
– Supressió de barreres arquitectòniques.
– Millorar l’entorn i accés a l’edifici del centre municipal de Vista Alegre
– Millora en general de l’espai públic, dels espais verds i creació d’una zona infantil de jocs d’aigua.

OBRES DE REURBANITZACIÓ DE L’AV. DE LA PINEDA

OBRES DE REURBANITZACIÓ DE L’AV. DE LA PINEDA

Amb l’execució d’aquestes obres es pretén aconseguir un repartiment equilibrat de l’espai entre els diferents usuaris de l’avinguda Pineda, donant prioritat als vianants i a la bicicleta i comunicant el nucli del municipi amb la platja de Castelldefels.

OBRES DE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA JOAN XXIII

OBRES DE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA JOAN XXIII

Amb l'execució d'aquestes obres es pretén millorar l'accessibilitat de la plaça, substituir el paviment deteriorat, reparar els espais interiors i substituir el mobiliari urbà. Tanmateix, es millora la qualitat de l'asfalt de la calçada perimetral de la plaça amb una...

MODIFICACIO D’UN TRAM DE LA VORERA AV. CONSTITUCIO, 138

MODIFICACIO D’UN TRAM DE LA VORERA AV. CONSTITUCIO, 138

“Modificació de cota d’un tram de vorera per evitar entrada d’aigua a finques”

Les obres consistiran en elevar uns 15 cm la cota de la vorera en una longitud d’uns 25 m en el tram que hi ha davant de l’Av Constitució nº 138. Això es fa per evitar que en cas de pluja forta, no entri aigua a una de les finques que es troba a la mateixa cota que la vorera actual i que per tant, pateix l’entrada de les aigües de la pluja.

Obres de reurbanització del carrer Andalucia

Obres de reurbanització del carrer Andalucia

Obres de reurbanització del carrer Andalucia. Aquestes obres s'emmarquen dins el "Projecte d'Intervenció Integral del Barri Vista Alegre", encabit dins la "Llei de Barris" que promou la Generalitat. Properament 569.168,34 € Pendent...

Col·lector pluvial al carrer Bécquer

Col·lector pluvial al carrer Bécquer

En aquest moments s’està treballant al carrer Bécquer per a la construcció de 50 metres d’un col·lector de pluvials. Aquestes obres renovarà les voreres i la calçada del carrer.

Col·lector residual pàrquing IES Mediterrània

Col·lector residual pàrquing IES Mediterrània

Previst l’inici de les obres de col·lectors a l’aparcament de l’IES Mediterrània. El projecte de millores als col·lectors del centre renovarà les voreres i la calçada de set carrers.

Col·lector residual carrer Huelva

Col·lector residual carrer Huelva

Previst l’inici de les obres de col·lectors al carrer Huelva. El projecte de millores als col·lectors del centre renovarà les voreres i la calçada de set carrers.

Urbanització del marge dret de l’autovia C-31

Urbanització del marge dret de l’autovia C-31

Les obres d’urbanització de l’autovia C31 han millorat l’estat del voral entre els carrers 3 i 10 i els accessos als habitatges, així com la reordenació del tràfic per millorar la seguretat. També s’ha dotat la zona d’una xarxa de desguàs d’aigües pluvials i d’enllumenat exterior.

Obres d’urbanització del carrer García Lorca al barri de Vista Alegre

Obres d’urbanització del carrer García Lorca al barri de Vista Alegre

Els treballs pretenen condicionar els espais millorant la il·luminació, el sistema de recollida d’aigües pluvials i eliminar les línies aèries.
Aquesta intervenció permetrà generar una nova porta d’entrada a al barri de Vista Alegre, tot millorant l’accessibilitat i prioritzant els vianants.

Obres del passeig Marítim

Obres del passeig Marítim

Des del passat 19 de març els veïns i les veïnes de Castelldefels i els visitants de la platja ja poden caminar pel tram del passeig Marítim que ha estat en obres des de fa més d’un any. Tot i que el passeig és obert encara s’està treballant en afegir la instal·lació del mobiliari i la jardineria del passeig.

Obres del quart institut a Castelldefels

Obres del quart institut a Castelldefels

Les obres de construcció del quart institut de Castelldefels van començar el passat mes de gener i es preveu que estiguin a punt per al curs escolar 2016-2017. Aquest equipament és molt important de cara a completar la xarxa educativa a la ciutat, pel que l’Ajuntament de Castelldefels assumirà el cost de l’obra i es reclamarà posteriorment a la Generalitat com a institució responsable.

Ampliació i reforma interior de l’Escola d’Adults Municipal

Ampliació i reforma interior de l’Escola d’Adults Municipal

L’Ajuntament treballa en la reforma interior i ampliació de l’actual Escola d’Adults Municipal. Es contempla la creació de noves dependències com un punt d’informació i tutoria, una nova consergeria i una sala de professors. Es preveu que les obres puguin començar durant l’estiu de 2016, per no interferir en el dia a dia de l’escola.